Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle posiada:

  • 5 wolnych etatów wychowawców