Wałbrzyscy policjanci dzisiaj od godzin porannych prowadzą działania ukierunkowane na bezpieczeństwo „Niechronionych uczestników ruchu drogowego” oraz zwalczają agresywne zachowania na drodze. Funkcjonariusze szczególnym nadzorem objęli rejony przejść dla pieszych oraz skrzyżowania na ruchliwych drogach terenu Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego.

W trakcie akcji funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zwracają szczególną uwagę na zachowanie się kierujących w stosunku do pieszych. Policjanci nadzorują także prawidłowość poruszania się pieszych po drogach bez wyznaczonych chodników oraz sprawdzają czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach dozwolonych, a także czy stosują się do sygnalizacji świetlnej.
 
Podczas prowadzonych równolegle działań „Stop agresji na drodze” mundurowi zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących w postaci:
- przekraczania dozwolonej prędkości,
- przejeżdżania podwójnej i pojedynczej linii ciągłej,
- wyprzedzania w miejscach niedozwolonych,
- nieprawidłowej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu,
- niestosowania się kierujących do znaków i sygnałów drogowych
- nieustąpienia pierwszeństwa pieszym na przejściach dla pieszych.
 
Oczywiście w trakcie pełnienia służby funkcjonariusze sprawdzać będą także stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.
 
Po raz kolejny przypominamy kierującym. Wyprzedzanie przed lub na przejściu dla pieszych oraz omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się celem udzielenia pierwszeństwa pieszym, a także nieudzielne  pierwszeństwa pieszemu na drodze są w głównymi powodami wypadków drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego pamiętajmy, aby przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych zawsze zachować szczególną ostrożność. Widząc pieszego ściągnijmy nogę z gazu, by w przypadku jego wejścia na jezdnię w sposób bezpieczny zatrzymać swój pojazd.
 
Pieszym przypominamy, że przed wejściem na jezdnię należy rozejrzeć się. Wtargnięcie pod nadjeżdżający pojazd, także na przejściu dla pieszych, jest niedozwolone.

 

Zespół Komunikacji Społecznej
KMP w Wałbrzychu