Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wałbrzych

Dnia 28 maja 2019r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbył się VI Wałbrzyski Integracyjny Konkurs Pięknego Czytania. Organizatorem Konkursu był Urząd Miejski w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin ZSZS. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg konkursu była pani Olga Tatuśko, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych, natomiast imprezę prowadziła pani Agnieszka Płoska. Celem Konkurs było uwrażliwianie na piękno literatury, kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, propagowanie kultury czytelniczej, rozwój talentów, wyrabianie nawyku czytania jako formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu oraz integracja kulturalna mieszkańców Wałbrzycha i okolic.

Zmagania konkursowiczów tradycyjnie otworzyła Prezes Stowarzyszenia pani Jolanta Ceran, a imprezę zaszczycili swoją obecnością: Małgorzata Sandecka - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu, Halina Sawicka - Kierownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Wałbrzychu, Magdalena Kołodziejczyk - Kierownik Zespołu Instytucjonalnej Pieczy, Wparcia i Rehabilitacji PCPR i Anna Mogiłka - Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 31 uczestników z następujących szkół i instytucji:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37

- Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10

-Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

- Środowiskowy Dom Samopomocy

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

oraz indywidualni wałbrzyszanie i inni zainteresowani.

Prezentacjom przysłuchiwało się honorowe jury w składzie: pani Barbara Ziółkowska (przewodnicząca)– aktorka Teatru Lalki i Aktora, pani Agnieszka Ptasznik – nauczyciel Zespołu Szkół nr 4 i pani Ewa Ławniczak – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych. Jury przyznało wyróżnienie najmłodszej uczestniczce Joasi Żabierek.

Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, a opiekunowie artystyczni podziękowania i drobne upominki wykonane w ZSZS. W przerwie zorganizowano poczęstunek wzbogacony słodkościami serwowanymi przez Starą Kopalnię.

Opracowała Olga Tatuśko