Od dzisiaj Wałbrzych jest jedną z niewielu gmin w Polsce, w której funkcjonuje komunalna instalacja przetwarzania odpadów. Inwestycja ta pozwoliograniczyć wzrost cen odbioru śmieci od mieszkańców naszego miasta.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wałbrzychu (RIPOK) powstała w ramach projektu “Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja), polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD 2014-2020. Wartość projektu: 24 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 17 mln zł.