Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu podsumowali wczorajszą akcję „Kaskadowy pomiar prędkości”. Na dogach Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego policjanci w ciągu całego dnia utworzyli 25 punktów statycznych pomiaru prędkości.

Udział w akcji wzięło 22 policjantów wałbrzyskiej „drogówki”. Łącznie dokonali oni kontroli 106 pojazdów. Funkcjonariusze ujawnili 71 wykroczeń związanych z tym zagadnieniem.

Kolejny raz przypomnijmy, że za jazdę z nadmierną prędkością taryfikator przewiduje grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie nawet do 500 złotych. Kierującemu naliczane są także punkty karne w zależności od skali przewinienia. Tym, którzy przekroczą prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h policjant podczas kontroli odbierze prawo jazdy za pokwitowaniem, a właściwy miejscowo starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy,  jeżeli dokument ten nie został zatrzymany podczas kontroli.

 

Zespół Komunikacji Społecznej
KMP w Wałbrzychu
nadkom. Magdalena Korościk
tel. 604 427 014