Wałbrzyscy policjanci apelują - wzywasz nas na interwencję - powiedz nam prawdę. Pamiętaj, że ukrywając fakty o swoim stanie zdrowia, kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną czy przebywaniu w strefie zakażenia, utrudniasz nam i pozostałym służbom niesienie pomocy innym. Dlatego przypominamy – #NieKłamSłużbom.

Panujący w naszym kraju stan epidemii, nie zwalnia policjantów z wykonywania swoich ustawowy obowiązków. Mundurowi każdego dnia podejmują interwencje, zatrzymują przestępców, czuwają nad bezpieczeństwem na drogach i ulicach naszego miasta. Żeby mogli w sposób nieprzerwany chronić obywateli, potrzebna jest wzajemna odpowiedzialność. Chory policjant, lekarz, ratownik medyczny, strażak  nie pomoże już innej osobie.

Dlatego tak ważne jest, by zgłaszając interwencje informować o swoim stanie zdrowia czy fakcie odbywania kwarantanny. Mówiąc o tym szczerze - pomagasz nam pomóc innym. Policjanci, ratownicy medyczni, strażacy  posiadając taką informację będą mogli odpowiednio się przygotować i w sposób bezpieczny udzielić pomocy. Jeśli natomiast nie otrzymają takiej informacji, ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania koronawirusa wzrośnie bardzo szybko, co niesie za sobą konsekwencje dla nas wszystkich. 

Źródło KGP
Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
p.o. asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek
tel. (74) 842-04-85