Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wałbrzych

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu dzisiaj na terenie naszego miasta oraz powiatu wałbrzyskiego prowadzą akcję „Prędkość”. Wzmożone działania mają charakter prewencyjno-kontrolny, a funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na kierujących, którzy rażąco przekraczają prędkość, szczególnie na obszarze zabudowanym w rejonie przejść dla pieszych. Funkcjonariusze eliminują także inne, agresywne zachowania kierujących na drodze.

Przypominamy, że za przekroczenie dopuszczalnej prędkości taryfikator przewiduje grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie do 500 złotych. Kierującemu naliczane są także punkty karne w zależności od skali przewinienia. Tym którzy przekroczą prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, policjant podczas kontroli odbierze prawo jazdy za pokwitowaniem, a właściwy miejscowo starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy,  jeżeli dokument ten nie został zatrzymany podczas kontroli.
 

Podczas prowadzonych działań mundurowi zwracają również szczególną uwagę na inne agresywne zachowania kierujących na drodze oraz wykroczenia w postaci:
- przejeżdżania podwójnej i pojedynczej linii ciągłej,
- wyprzedzania w miejscach niedozwolonych,
- nieprawidłowej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu,
- niestosowania się kierujących do znaków i sygnałów drogowych
- nieustąpienia pierwszeństwa pieszym na przejściach dla pieszych.

Funkcjonariusze sprawdzają również stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów, wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami oraz to czy uczestnicy ruchu drogowego stosują pasy bezpieczeństwa podczas jazdy.
 

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
podkom. Marcin Świeży
tel. 47 87 514 85

Powiązane wiadomości