Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wałbrzych

Najem okazjonalny - krok po kroku

Wiele osób decyduje się na zakup nieruchomości i dokonuje tego w celu stabilnej inwestycji finansowej. Na bezpieczeństwo inwestycyjne w tym przypadku wpływ mają nie tylko rosnące ceny nieruchomości, ale przede wszystkim duży popyt na ich wynajem. Dlatego coraz częściej poruszanym tematem na rynku nieruchomości jest tak zwany najem okazjonalny. Czym dokładnie jest i dlaczego jest obecnie tak ważny? Odpowiadamy.

Najem okazjonalny - wsparcie wynajmującego

Najem okazjonalny to rodzaj umowy najmu, która ma na celu w większym stopniu chronić prawa właściciela nieruchomości niż najemcy. Umowę najmu okazjonalnego podpisuje się jako alternatywę standardowej umowy i ma ona niemal identyczną moc prawną, co zwykła umowa. Poza jednym, kluczowym wyjątkiem. Umowa najmu okazjonalnego dodatkowo daje właścicielowi mieszkania możliwość szybkiej egzekucji komorniczej, a także pozwala na opróżnienie lokalu oraz szybkie usunięcie nieuczciwego najemcy. Taki rodzaj umowy ma swoje umocowanie prawne w art. 19a – 19e Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów. Jednak, by móc ją sporządzić i podpisać trzeba spełnić kilka kluczowych warunków, a ich znajomość jest bardzo ważna szczególnie, jeśli spojrzymy obecnie na duże zainteresowanie wynajmem. Doskonałym tego przykładem są m.in. popularne mieszkania do wynajęcia Wrocław.

Najem okazjonalny - warunki do spełnienia

Przede wszystkim najem okazjonalny może dotyczyć jedynie lokali mieszkaniowych, nie użytkowych i może być oferowany tylko przez osoby fizyczne. Lokale usługowe, a także nieruchomości zarządzane przez podmioty gospodarcze nie kwalifikują się prawnie do objęcia ich tą specjalną formą umowy. Ponadto, aby móc zawrzeć umowę najemca musi spełnić 2 warunki. Pierwszym z nich jest złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i musi tego dokonać w formie aktu notarialnego. Drugim warunkiem jest obowiązek wskazania przez najemcę lokalu zastępczego, do którego będzie mógł wprowadzić się w przypadku nagłej egzekucji wynajmowanego mieszkania. W tym celu najemca musi podać dokładny adres oraz dane i podpis właściciela alternatywnej opcji mieszkaniowej. Jeśli powyższe warunki są spełnione zarówno przez wynajmującego jak i najemcę, to może dojść do podpisania umowy. Należy jednak pamiętać, że wynajmujący nieruchomość ma obowiązek zgłoszenia najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego. Musi tego dokonać w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy i ma obowiązek poinformować o tym najemcę.

Wypowiedzenie najmu okazjonalnego

Umowę najmu okazjonalnego należy podpisać na okres wyznaczony, którego długość nie może przekroczyć 10 lat. Jest to kolejny aspekt, który odróżnia tę umowę od standardowej umowy najmu. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego wynajmujący ma do tego prawo, jeśli lokator wykorzystuje lokal niezgodnie z podpisaną umową lub najemca podnajął bez wiedzy właściciela nieruchomość albo jej część, lub jeśli najemca nie zapłacił za czynsz czy też nie uiścił innych opłat wobec wynajmującego przez ponad 3 miesiące. Co więcej, istnieje możliwość wypowiedzenia umowy, jeśli najemca utracił możliwość przeprowadzki do zastępczego lokalu i nie poinformował o tym wynajmującego. W takich sytuacjach najemca ma 7 dni od otrzymania wypowiedzenia na wyprowadzkę. Jeśli tego nie dokona to właściciel mieszkania może złożyć wniosek do sądu o nakaz eksmisji.