Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje, że została uruchomiona nowa centrala telefoniczna. Umożliwia ona bezpośrednie połączenie ze wszystkimi Wydziałami Starostwa.

Dotychczasowe rozwiązanie nieumożliwiało szybkiego i sprawnego połączenia z odpowiednim Wydziałem. Osoba nie znająca numeru wewnętrznego dzwoniła najpierw do Kancelarii, skąd następnie została przekierowana na odpowiedi wydział. Aktualnie Interesant sam po wysłuchaniu zapowiedzi może wybrać odpowiednią komórkę, z którą chce porozmawiać. 

Przypominamy:

tel. 74 846 0 700

następnie wybierz:

1 Kancelaria Starosty
2 Rzecznik prasowy
3 Nieodpłatna Pomoc Prawna
4 Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
5 Wydział Komunikacji i Transportu
       1 Rejestracja pojazdów
       2 Prawa jazdy
       3 Transport, licencje, zezwolenia, usuwanie pojazdów
       4 Szkoły jazdy
       5 Zarządzanie ruchem
6 Wydział Geodezji i Kartografii, Geodeta Powiatowy
       1 Sekretariat
       2 Zamawianie map, wypisy, wyrysy
       3 Ewidencja gruntów i budynków
       4 Obsługa prac geodezyjnych
       5 Mapa numeryczna
       6 Narady koordynacyjne
       7 Kierownik ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
       8 Naczlenik Wydziału Geodezji i Kartografii
       9 Geodeta Powiatowy
7 Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
       1 Informacja o złożonych wnioskach
       2 Pozwolenia na budowę, zamiar wykonania robót
       3 Samodzielność lokali
       4 Rejestracja dzienników budowy
       5 Gospodarowanie nieruchomościami
8 Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
9 Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
0 Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska