Decyzja Starosty Wałbrzyskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, znak ZAB.6853.35.2020 z dnia 21.07.2021r. zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym