W piątek na terenie naszego miasta policjanci drugiego komisariatu wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przeprowadzili działania pod nazwą „Bezpieczny przejazd”. Akcja informacyjna miała na celu eliminację negatywnych zachowań u pieszych oraz kierujących podczas korzystania ze strzeżonych oraz niestrzeżonych przejazdów kolejowych, a także z tzw. „dzikich przejść”.

Mundurowi skupili się głównie na przypomnieniu uczestnikom ruchu drogowego o zasadach bezpieczeństwa do jakich powinni się stosować przy przekraczaniu torowiska. W rejonie Dworca Miasta – na ul. Żeromskiego – w godzinach od 9:00 do 11:00 rozdawali kierującym oraz pieszym również ulotki informacyjne.

Przypominamy, że nieostrożny wjazd oraz wejście na przejazd kolejowo-drogowy może zakończyć się wypadkiem, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego tak ważne jest, aby każdy kierujący przy przejeżdżaniu przez torowisko zachował szczególną ostrożność, a w przy dojeżdżaniu do przejazdu kolejowego bez zapór zastosował się do znaku „STOP”.

Przypominamy główne zasady przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowo-drogowych. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

 • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
 • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
 • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
 • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
 • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
 • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Przejazdy i przejścia kolejowe dzielimy na następujące kategorie:

 1. kategoria A - przejazdy użytku publicznego z rogatkami lub przejazdy użytku publicznego bez rogatek, na których ruch na drodze kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników kolejowych,
 2. kategoria B- przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami,
 3. kategoria C - przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez pracowników kolei,
 4. kategoria D- przejazdy użytku publicznego bez rogatek i półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej,
 5. kategoria E- przejścia użytku publicznego,
 6. kategoria F- przejazdy i przejścia użytku niepublicznego.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
podkom. Marcin Świeży