WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTENGO NIEOGRANICZONEGO