WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTENGO OGRANICZONEGO DO WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH.