Od początku tego roku nagrania z przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Żeromskiego w Wałbrzychu, który przez 24 godziny na dobę jest monitorowany kamerami, trafiają do wałbrzyskiej komendy. Tylko w ostatnim tygodniu funkcjonariusze otrzymali informację o ponad 80 wykroczeniach popełnionych w tym miejscu przez kierujących jak i pieszych. Przypominamy, że od nowego roku kara za tego typu naruszenia przepisów to 2 tysiące złotych! Nieostrożne wejście oraz wjazd pojazdem na przejazd kolejowo-drogowy może przecież zakończyć się wypadkiem, często nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Policjanci wałbrzyskiej komendy przypominają, że nieostrożny wjazd na przejazd kolejowo-drogowy może zakończyć się wypadkiem, często nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego tak ważne jest, aby każdy kierujący przy przejeżdżaniu przez torowisko zachował szczególną ostrożność, nie wjeżdżał na torowisko, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony, gdy rozpoczęło się opuszczanie zapór lub półzapór, a także gdy po drugiej stronie torowiska nie ma możliwości kontynuowania jazdy. Piesi także nie mogą wchodzić na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie. Od nowego roku kara za tego typu wykroczenia to 2 tysiące złotych!

Uwaga! Na przejeździe przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu pojawiły się już kamery, które rejestrują wykroczenia drogowe w tym zakresie. Tylko w ciągu ostatnich 7 dni policjanci otrzymali materiały z zarejestrowanymi ponad 80 naruszeniami przepisów przez uczestników ruchu drogowego.

Dlatego też przypominamy o zasadach bezpieczeństwa. Każdy kierujący zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory powinniśmy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona. Oczywiście powinniśmy poruszać się pojazdem zawsze z taką prędkością, aby móc go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjedzie pojazd szynowy. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usuńmy go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, zróbmy wszystko aby ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Pamiętajmy także, że kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na torowisko, gdy urządzenie zabezpieczające nadaje sygnał czerwony, objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Nie wolno wjeżdżać na przejazd również, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Od nowego roku kierujący mogą otrzymać za popełnienie tego typu wykroczeń mandat karny w kwocie 2 tysięcy złotych. Taka sama kara grozi jednak także pieszym za wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie.

Przypominamy, że zabronione jest również wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim oraz omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. Pamiętajmy również, że przy dojeżdżaniu do przejazdu kolejowego bez zapór zastosować się do znaku „STOP”.

Przypominamy także, że przejazdy i przejścia kolejowe dzielimy na następujące kategorie:

 • kategoria A - przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany:
  • przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, posiadających wymagane kwalifikacje,
  • przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdowych wyposażonych w rogatki zamykające całą szerokość jezdni oraz sygnalizatory drogowe;
 • kategoria B - przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizatory drogowe i rogatki zamykające ruch drogowy w kierunku:
  • wjazdu na przejazd albo
  • wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu;
 • kategoria C - przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizatory drogowe;
 • kategoria D - przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu;
 • kategoria E - przejścia wyposażone w:
  • półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy przejazdowe albo
  • kołowrotki, barierki lub labirynty;
 • kategoria F - przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
podkom. Marcin Świeży