Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz nadmierna prędkość są częstymi przyczynami wypadków i kolizji. Dlatego właśnie wałbrzyscy policjanci "drogówki" przypominają, że na co dzień prowadzą działania zwalczające piratów drogowych z ulic Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Wczoraj przeprowadzili akcję prewencyjno-kontrolną podczas, której szczególną uwagę zawracali właśnie na piratów drogowych. Tego dnia nikt nie utracił prawa jazdy za przekroczenie prędkości.

W środę na terenie naszego miasta oraz powiatu wałbrzyskiego odbyła się kolejna akcja prewencyjno-kontrolna pn. „Prędkość”. W trakcie działań 18 funkcjonariuszy przeprowadziło 80 kontroli drogowych i ujawniło 23 wykroczenia, które dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierujących. Funkcjonariusze objęli swoim działaniem Wałbrzych oraz powiat wałbrzyski, realizując zadania statycznie na punktach kontrolnych, uwzględniając przy tym w szczególności rejony przejść dla pieszych i skrzyżowań.

W tym dniu nikt nie utracił uprawnień za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. W trakcie środowej służby policjanci odnotowali osiem niegroźnych w skutkach zdarzeń drogowych.

Przypominamy, że każdy kto wsiada za kierownicę swojego pojazdu odpowiada nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także za życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, aby jeździć zgodnie z przepisami i stosować się do ograniczeń wynikających z przepisów ruchu drogowego. Brawura i ryzykowne zachowania mogą doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku drogowego.

Informujemy również, że za przekroczenie dopuszczalnej prędkości taryfikator przewiduje teraz grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie nawet 2,5 tysiąca złotych. Kierującemu naliczane są także punkty karne w zależności od skali przewinienia. We wrześniu tego roku zmieni się jednak ich ilość za poszczególne wykroczenia.

Taryfikator:

do 10 km/h – 50 zł – 0 punktów

od 11 do 15 km/h – 100 zł – 2 punkty

od 16 do 20 km/h – 200 zł – 2 punkty

od 21 do 25 km/h – 300 zł – 4 punkty

od 26 do 30 km/h – 400 zł – 4 punkty

od 31 do 40 km/h – 800 zł – 6 punktów

od 41 do 50 km/h – 1000 zł – 8 punktów

od 51 do 60 hm/h – 1500 zł – 10 punków

od 61 do 70 hm/h – 2000 zł – 10 punków

od 71 do 80 hm/h – 2500 zł – 10 punków

Przypominamy też, że tym, którzy przekroczą prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, policjant podczas kontroli odbierze prawo jazdy za pokwitowaniem, a właściwy miejscowo starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek