03 sierpnia 2022

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i  Marek Masiuk Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego sprawdzali postęp prac prowadzonych na drodze powiatowej nr 3363 D ul. Graniczna w Głuszycy Górnej. Droga ważna z punktu widzenia ruchu turystycznego i mieszkańców, ponieważ biegnie do pieszego przejścia graniczne w Janowiczkach po stronie czeskiej. Od wielu lat droga była w złym stanie technicznym. Dzięki pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 520 180,75 Powiat Wałbrzyski mógł gruntownie przebudować drogę. Poza nową nawierzchnią remontowany jest też system odwodnienia co w naszej górskiej rzeczywistości ma bardzo ważne znaczenie dla trwałości drogi.
Wykonawcą inwestycji jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. a całkowity koszt zadania wyniósł 1 645 190, 27 zł.
Mamy nadzieję, że po zakończeniu przez nas tej inwestycji, której termin realizacji przewidziany jest do 7 listopada br., pozostali zarządcy drogi - czyli Gmina Głuszyca i Lasy Państwowe, również przystąpią do remontu zarządzanych przez siebie odcinków tej drogi.