Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ruszyła na terenie województwa dolnośląskiego 5 października 2016 roku. Dzięki sześcioletniej analizie zgłoszeń lokalnej społeczności wiemy już, że spełnia ona swoje zadanie, a policjantom pozwala szybko i trafnie diagnozować oraz eliminować zagrożenia, co realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa wałbrzyszan oraz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Do tej pory zgłosili oni już ponad 11100 zagrożeń. W głównej mierze chodzi o przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących, spożywanie przez mieszkańców alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowanie pojazdów. W zeszłym miesiącu jednak, na blisko sto zgłoszeń, sporo z nich dotyczyło powstawania dzikich wysypisk śmieci.

Od października 2016 roku Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu odnotowała 11153 zgłoszeń naniesionych przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po zweryfikowaniu ich przez funkcjonariuszy potwierdzonych zostało 6246 zagrożeń. W całej Polsce natomiast zgłoszonych zostało już poprzez aplikację 2,5 mln zagrożeń.

Najwięcej naniesionych przez pięć lat zagrożeń, które mieszkańcy uznali za najbardziej uciążliwe dotyczyło:

  • miejsc, w których przekraczana jest prędkość (3933),
  • spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (2197),
  • nieprawidłowego parkowania (1646),
  • dzikich wysypisk śmieci (714),
  • miejsc zagrożonych przestępczością narkotykową (548).

Od początku tego roku natomiast mieszkańcy Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego nanieśli na mapę zagrożeń najwięcej zgłoszeń mniej więcej w tych samych kategoriach dotyczących:

  • nieprawidłowego parkowania (351),
  • miejsc, w których przekraczana jest prędkość (219),
  • dzikich wysypisk śmieci (164),
  • spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (120),
  • niewłaściwej infrastruktury drogowej (99).

W zeszłym miesiącu najwięcej zgłoszeń dotyczyło natomiast nieprawidłowego parkowania (32), dzikich wysypisk śmieci (21) oraz przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących (15).

 

Przypomnieć należy zasadę działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzają każde zgłoszone zagrożenie. Następnie dokonywana jest pełna analiza ilości zgłoszeń w danym miejscu. W przypadku wielokrotnego ich potwierdzenia, patrole otrzymują do zadań stałych wytypowane rejony służbowe. Głównym celem działania policjantów w każdym przypadku jest całkowite wyeliminowanie zagrożeń dotyczących zakłócania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie naszego miasta oraz całego powiatu wałbrzyskiego.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jednocześnie przypominamy, że zgłoszenia dokonywane poprzez KMZB nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
kom. Marcin Świeży