Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ruszyła na terenie województwa dolnośląskiego 5 października 2016 roku. Dzięki wieloletniej już analizie zgłoszeń lokalnej społeczności wiemy, że spełnia ona swoje zadanie, a policjantom pozwala szybko i trafnie diagnozować oraz eliminować zagrożenia, co realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa wałbrzyszan oraz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. W ciągu blisko 6,5 roku w naszym regionie internauci zgłosili poprzez aplikację ponad 11 tysięcy zagrożeń. W zeszłym roku wałbrzyscy policjanci odnotowali ich ponad tysiąc sto, a w zeszłym miesiącu 63.

Od października 2016 roku Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu odnotowała 11268 zgłoszeń naniesionych przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po zweryfikowaniu ich przez funkcjonariuszy potwierdzonych zostało 6287 zagrożeń.

Najwięcej naniesionych przez 6,5 roku zagrożeń, które mieszkańcy uznali za najbardziej uciążliwe, dotyczyło:

  • miejsc, gdzie przekraczana jest prędkość (3955),
  • spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (2207),
  • nieprawidłowego parkowania (1686)
  • dzikich wysypisk śmieci (727)
  • miejsc zagrożonych przestępczością narkotykową (551).

Przez 12 miesięcy poprzedniego roku natomiast mieszkańcy Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego nanieśli na mapę zagrożeń najwięcej zgłoszeń w tych samych kategoriach, ale w trochę innej kolejności, dotyczących:

  • nieprawidłowego parkowania (363),
  • miejsc, w których przekraczana jest prędkość (229),
  • dzikich wysypisk śmieci (169),
  • spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (125),
  • niewłaściwej infrastruktury drogowej (102).

W pierwszym miesiącu 2023 roku najwięcej naniesionych problemów dotyczyło nieprawidłowego parkowania (28), przekraczania dozwolonej prędkości (12) oraz powstawania dzikich wysypisk śmieci (8).

Przypomnieć należy zasadę działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzają każde zgłoszone zagrożenie. Następnie dokonywana jest pełna analiza ilości zgłoszeń w danym miejscu. W przypadku wielokrotnego ich potwierdzenia, patrole otrzymują do zadań stałych wytypowane rejony służbowe. Głównym celem działania policjantów w każdym przypadku jest całkowite wyeliminowanie zagrożeń dotyczących zakłócania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie naszego miasta oraz całego powiatu wałbrzyskiego.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a jednocześnie przypominamy, że zgłoszenia dokonywane poprzez KMZB nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
kom. Marcin Świeży