W siedzibie wałbrzyskiej komendy odbyło się spotkanie dla uczniów klas mundurowych z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu. Młodzież miała szansę z bliska przyjrzeć się pracy policjantów. Uczniowie spotkali się również z Komendantem Miejskim Policji w Wałbrzychu nadkom. Krzysztofem Lewandowskim. Ponadto zwiedzili budynek komendy oraz zapoznali się ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki. Otrzymali także informacje o wymogach jakie należy spełnić, aby zostać policjantem.

Czy każdy może zostać policjantem? Jak wygląda codzienna praca stróżów prawa? Jakie są zasady rekrutacji? Odpowiedź na te i inne z tego zakresu pytania, poznali uczniowie klas mundurowych z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu, którzy odwiedzili wczoraj siedzibę wałbrzyskiej komendy. Podczas spotkania funkcjonariusze asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek i st.sierż. Aleksander Karkosz opowiedzieli o specyfice pracy w różnych wydziałach, a także zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji. Następnie młodzież zapoznała się między innymi z wymogami jakie należy spełnić żeby zostać policjantem, a także z jakich etapów składa się postępowanie kwalifikacyjne.

Kolejnym punktem spotkania, było zwiedzanie siedziby komendy. Uczniowie mieli okazję zobaczyć miejsca, do których nie każdy może mieć dostęp. Młodzież obejrzała m.in. pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz pracownię technika kryminalistyki, który opowiedział na czym polega jego praca oraz zademonstrował w jaki sposób wykonuje się daktyloskopię. Odwiedzili również salę odpraw patroli ruchu drogowego, gdzie dowidzieli się w jakiś sposób policjanci przygotowują się do codziennej służby i zapoznali się z wykorzystywanym przez nich sprzętem.

Uczniowie mieli również niepowtarzalną okazje porozmawiać z Komendantem Miejskim Policji w Wałbrzychu nadkom. Krzysztofem Lewandowskim, który zaprosił ich do swojego gabinetu.

Wśród uczestników spotkania były osoby, które już deklarują, iż w przyszłości planują zostać policjantami. Mamy nadzieję, że ich życiowe plany nie zmienią się i już niedługo będziemy mogli im służyć radą i zawodowym doświadczeniem.

Przypominamy wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu etapów postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronie Komendy Mijeskiej Policji w Wałbrzychu w zakładce policjant.

Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek
 

 

 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci prowadzą spotkanie z młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.