W Wałbrzychu oraz powiecie wałbrzyskim w najbliższym czasie mogą panować niesprzyjające warunki pogodowe, a większe opady śniegu powodować utrudnienia na drogach. Przy tym zmniejszona przejrzystość powietrza to gorsza widoczność, szczególnie w porze od zmierzchu do świtu. Dlatego też wałbrzyscy policjanci kontynuując kampanię informacyjną ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przypominają podstawowe przepisy z Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Apelujemy do kierujących, ale również i pieszych, aby zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu. Pomimo iż mamy wiosnę, od poranka pada śnieg, a to oznacza, że możemy spodziewać, że będzie ślisko na drogach. Kierujący powinni pamiętać o dostosowywaniu prędkości do warunków panujących na jezdni, o stosowaniu się do ograniczeń prędkości, wyprzedzania innych pojazdów jedynie kiedy jest to dozwolone i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także stosowaniu wymaganych podczas jazdy pasów bezpieczeństwa. Nie zapominajmy włączać świateł zewnętrznych i zwracajmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych. Przypominamy, że zakazuje się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym oraz wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Dopuszczalne jest wyprzedzanie innych pojazdów jedynie na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym.

Pamiętajmy również, że w każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych, czy też do skrzyżowania powinniśmy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to co dzieje się poza jezdnią, a widząc pieszego przygotować się do jego wejścia na jezdnię. Tylko w ten sposób unikniemy zdarzeń drogowych. Jako kierujący mamy także obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu podczas cofania, a także udzielić pierwszeństwa pieszemu przy wjeżdżaniu w drogę poprzeczną, jeżeli przechodzi on przez tę drogę.

Natomiast piesi przechodząc przez jezdnię mają obowiązek zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejść dla pieszych oraz stosować się do sygnalizatora. Dopuszcza się przechodzenie przez jezdnię w innym miejscu niż wyznaczone, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów lub też w sytuacji, gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia. Wtedy przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Pamiętajmy, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściami dla pieszych nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Piesi są obowiązani ustąpić pierwszeństwa pojazdom i na drugą stronę przechodzić jak najkrótszą drogą. Na drodze dwujezdniowej piesi przechodząc przez jezdnię lub torowisko są obowiązani korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

Piesi znajdujący się na przejściu dla pieszych mają pierwszeństwo przed jadącym pojazdem. Należy jednak pamiętać, iż wtargnięcie na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd - nawet na przejściu dla pieszych - jest niedopuszczalne. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego powinni również pamiętać o noszeniu odzieży z elementami odblaskowymi, która przy niesprzyjających warunkach pogodowych oraz w porze nocnej w wielu przypadkach może zapobiec wypadkom drogowym.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
kom Marcin Świeży