Dzisiaj w godzinach porannych policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przeprowadzili na terenie naszego miasta kolejną już w tym roku akcję pod nazwą „Trzeźwy poranek”. W trakcie poniedziałkowych działań nie było osób, które wsiadłyby za "kółko" pod wpływem alkoholu. Brawa dla mieszkańców i oby tak dalej, bo działania zwalczające przestępców drogowych cały czas trwają.

22 maja policjanci w godzinach porannych przebadali na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu blisko 250 kierujących, a główny punkt działań zorganizowany został na ul. Gwarków w Wałbrzychu. Tym razem obyło się bez nietrzeźwych kierujących!

A my kolejny już raz przypominamy kierującym o konsekwencjach wsiadania po alkoholu za kierownicę pojazdu, w tym również zmianach jakie zostały zastosowane przez ustawodawcę na początku tego roku:

  • Jeżeli podczas policyjnej kontroli drogowej badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykaże pomiędzy 0,2, a 0,5 promila, kierujący pojazdem mechanicznym (np. samochodem) znajduje się w stanie po spożyciu i jest to wykroczenie zagrożone karą grzywny nie mniejszą niż 2,5 tys. zł lub aresztem, a także zakazem prowadzenia pojazdów.
  • Tej samej jednak karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny (np. rower), a sąd w tej sytuacji może orzec zakaz prowadzenia tego rodzaju pojazdów.
  • Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w punkcie pierwszym (np. rower) podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych, a sąd w tej sytuacji może orzec zakaz prowadzenia tego rodzaju pojazdów.
  • Jeżeli stężenie alkoholu alkoholu w organizmie będzie wyższe niż 0,5 promila, to mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości, a przy tym w sytuacji kierowania pojazdem mechanicznym (np. samochodem) z przestępstwem, za które grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakazu prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.
  • Jeżeli kierujący prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości będąc wcześniej prawomocnie skazanym za takie samo przestępstwo lub w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za kierowanie w stanie nietrzeźwości, wówczas kara pozbawienia wolności może wynieść nawet do lat 5.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
kom. Marcin Świeży