Funkcjonariusze i pracownicy z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu obchodzili wczoraj swoje święto. Uroczysta zbiórka z udziałem zaproszonych gości odbyła się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Tegoroczne obchody honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji generalny inspektor doktor Jarosław Szymczyk.

Wczorajsza uroczysta zbiórka z okazji obchodów Święta Policji w Wałbrzychu, odbyła się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu przez dowódcę uroczystości podkom. Grzegorza Dymarskiego. Następnie wprowadzony został sztandar Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu i odegrany Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części uroczystości powitano zaproszonych gości wśród, których był Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Grzegorz Macko, wałbrzyski kapelan Ksiądz Kanonik dr Jacek Biernacki, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Pan Krzysztof Kwiatkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pani dr. Sylwia Bielawska oraz samorządowcy z wałbrzyskich gmin. Powitani zostali również przedstawiciele prokuratury, służb mundurowych, instytucji oraz firm na co dzień współpracujących z wałbrzyską Policją oraz policjantki, policjanci i pracownicy Policji, rodziny mianowanych i odznaczonych policjantów oraz wszyscy obecni goście.

Następnie Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu nadkom. Krzysztof Lewandowski złożył serdeczne życzenia policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji, dziękując za codzienną służbę oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Pan Komendant podziękował również przedstawicielom władz samorządowych za współpracę oraz instytucjom wspierającym pracę naszych policjantów.

W tym roku w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu na wyższe stopnie służbowe awansowało 63 policjantów. W korpusie oficerów młodszych Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu mianował 2 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Na pierwszy i kolejny stopień w korpusie aspirantów Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu mianował 21 policjantów wałbrzyskiej komendy. W korpusie podoficerów Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu awansował 15 wałbrzyskich policjantów oraz w korpusie szeregowych na stopień starszego posterunkowego nominacje otrzymało 25 policjantów.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, wspólnie z Komendantem Miejskim Policji w Wałbrzychu nadkom. Krzysztofem Lewandowskim.

Święto Policji to dzień szczególny dla wszystkich, którzy tworzą naszą formację. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Policji bez pracowników Policji. To grupa zawodowa, która swoim wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wspomaga działalność Policji, dlatego decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu wyróżniono 6 pracowników wałbrzyskiej jednostki.

Podczas uroczystości nie zabrakło także gestów uznania i wdzięczności dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Z rąk Starosty Powiatu Wałbrzyskiego Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pani dr Sylwii Bielawskiej nagrody rzeczowe za sumienną i rzetelną służbę otrzymało 15 funkcjonariuszy z garnizonu wałbrzyskiego.

Nadinsp. Dariusz Wesołowski i przybyli goście podkreślali zaangażowanie wałbrzyskich funkcjonariuszy w codzienną służbę i dziękowali za codzienny trud służby na rzecz bezpieczeństwa mieszańców naszego miasta i powiatu.

Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek

 • Na zdjęciu przygotowane listy gratulacyjne dla policjantów.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu zaproszeni na uroczystość goście.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu zaproszeni na uroczystość goście.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu przemawia Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu przemawia Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu przemawia Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu przemawia Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci i pracownicy wałbrzyskiego garnizonu podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci i pracownicy wałbrzyskiego garnizonu podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu przemawia Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
 • Na zdjęciu przemawia Starosta Powiatu Wałbrzyskiego.
 • Na zdjęciu Starosta Powiatu Wałbrzyskiego gratuluje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu.
 • Na zdjęciu Starosta Powiatu Wałbrzyskiego gratuluje Komendantowi Miejskiemu Policji w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu przemawia Wiceprezydent Wałbrzycha.
 • Na zdjęciu przemawia ksiądz.
 • Na zdjęciu przemawia Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości Święta Policji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.