Wałbrzyscy policjanci przypominają, że za umyślne i bezzasadne blokowanie linii powiadamiania ratunkowego sprawca może zostać ukarany grzywną w kwocie do 1500 złotych, karą ograniczenia wolności, a nawet karą aresztu. Zanim zrobisz sobie żart lub dokonasz fałszywego zgłoszenia, zastanów się nad konsekwencjami prawnymi takiego zachowania.

Osoby, które potrzebują pomocy nie powinny mieć problemu dodzwonieniem się na linie alarmowe. Już kilka lat temu zmieniły się przepisy i kto bez uzasadnionej przyczyny zadzwoni pod numer 112, w ten sposób blokując do niego dostęp dla osób naprawdę potrzebujących pomocy, może trafić nawet do aresztu.

W artykule 66 Kodeksu wykroczeń zapisane jest: kto chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia albo umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

Pamiętajmy pod wybrane numery alarmowe dzwonimy, kiedy jesteśmy świadkami:

 • pożaru
 • kradzieży
 • włamania
 • wypadku drogowego
 • przypadku użycia przemocy
 • nagłego omdlenia lub utraty świadomości
 • poważnego uszkodzenia ciała i silnego krwawienia
 • przypadku porażenia prądem
 • rozpoznania osoby poszukiwanej
 • innych nagłych sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządku publicznemu

Wybrane numery alarmowe:

 • 112 – CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego)
 • 981 – Pogotowie Drogowe
 • 983 – Pogotowie Weterynaryjne
 • 984 - Pogotowie Rzeczne
 • 985 – WOPR, GOPR, TOPR
 • 986 – Straż Miejska
 • 987 – Centrum Powiadamiania Kryzysowego
 • 991 – Pogotowie Energetyczne
 • 992 – Pogotowie Gazowe
 • 993 – Pogotowie Ciepłownicze
 • 994 – Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
 • 995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert
 • 996 – Centrum Antyterrorystyczne

Przypominamy!
Dzwońmy pod numery alarmowe tylko, gdy zaistniała sytuacja stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia. Wykonywanie połączeń pod wskazane numery alarmowe bez potrzeby spowoduje blokowanie linii osobom, które mogą potrzebować natychmiastowej pomocy.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
kom. Marcin Świeży