Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ruszyła na terenie województwa dolnośląskiego 5 października 2016 roku. Dzięki siedmioletniej już analizie zgłoszeń lokalnej społeczności wiemy już, że spełnia ona swoje zadanie, a policjantom pozwala szybko i trafnie diagnozować oraz eliminować zagrożenia, co realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa wałbrzyszan oraz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Do tej pory zgłosili oni już blisko 12,5 tys. zagrożeń. W głównej mierze chodzi o przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących, spożywanie przez mieszkańców alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowanie pojazdów. W zeszłym miesiącu było podobnie.

Od października 2016 roku Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu odnotowała 12472 zgłoszenia naniesione przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po zweryfikowaniu ich przez funkcjonariuszy potwierdzonych zostało 6965 zagrożeń.

Najwięcej naniesionych przez ponad siedem lat zagrożeń, które mieszkańcy uznali za najbardziej uciążliwe dotyczyło:

  • miejsc, w których przekraczana jest prędkość (4178),
  • spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (2392),
  • nieprawidłowego parkowania (2034),
  • dzikich wysypisk śmieci (798),
  • miejsc zagrożonych przestępczością narkotykową (600).

Od początku tego roku natomiast mieszkańcy Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego nanieśli na mapę zagrożeń najwięcej zgłoszeń mniej więcej w tych samych kategoriach dotyczących:

  • nieprawidłowego parkowania (376),
  • miejsc, w których przekraczana jest prędkość (235),
  • spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (190),
  • niewłaściwej infrastruktury drogowej (175),
  • dzikich wysypisk śmieci (79).

W zeszłym miesiącu najwięcej zgłoszeń dotyczyło natomiast przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących (22), nieprawidłowego parkowania (17) oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (14).

Przypomnieć należy zasadę działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzają każde zgłoszone zagrożenie. Następnie dokonywana jest pełna analiza ilości zgłoszeń w danym miejscu. W przypadku wielokrotnego ich potwierdzenia, patrole otrzymują do zadań stałych wytypowane rejony służbowe. Głównym celem działania policjantów w każdym przypadku jest całkowite wyeliminowanie zagrożeń dotyczących zakłócania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie naszego miasta oraz całego powiatu wałbrzyskiego.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jednocześnie przypominamy, że zgłoszenia dokonywane poprzez KMZB nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
kom. Marcin Świeży