Najwięcej zgłoszeń w maju dotyczyło przekraczania prędkości w Wałbrzychu
W ostatnich miesiącach mieszkańcy Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego aktywnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki ich zgłoszeniom policjanci mogą skuteczniej reagować na problemy związane z bezpieczeństwem w regionie.
  1. Najwięcej zgłoszeń dotyczy przekraczania dozwolonej prędkości.
  2. Zgłoszenia obejmują także spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych i nieprawidłowe parkowanie.
  3. Policjanci dokładnie analizują każde zgłoszenie.
  4. W sytuacjach alarmowych należy korzystać z numeru 112.

W ciągu ostatnich 7,5 roku mieszkańcy regionu zgłosili poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa 13 263 zagrożeń. To narzędzie pozwala policji na szybkie i trafne diagnozowanie oraz eliminowanie problemów związanych z bezpieczeństwem. W tym roku wałbrzyscy funkcjonariusze odnotowali już 749 zgłoszeń, z czego 172 pochodziło z ostatniego miesiąca.

W ciągu pięciu miesięcy tego roku najwięcej zgłoszeń dotyczyło miejsc, w których przekraczana jest prędkość (338 zgłoszeń), nieprawidłowego parkowania (118 zgłoszeń), spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (57 zgłoszeń), niewłaściwej infrastruktury drogowej (56 zgłoszeń) oraz dzikich wysypisk śmieci (31 zgłoszeń).

W maju tego roku mieszkańcy najczęściej zgłaszali problemy związane z przekraczaniem prędkości (79 zgłoszeń), nieprawidłowym parkowaniem (29 zgłoszeń), spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych (16 zgłoszeń), niewłaściwą infrastrukturą drogową (14 zgłoszeń), nielegalnymi rajdami samochodowymi (6 zgłoszeń) oraz grupowaniem się małoletnich zagrożonych demoralizacją (6 zgłoszeń).

Przypomnijmy, że funkcjonariusze dokładnie sprawdzają każde zgłoszone zagrożenie. W przypadku potwierdzenia wielokrotnych zgłoszeń w danym miejscu, patrole otrzymują do zadań stałych wytypowane rejony służbowe. Celem policji jest całkowite wyeliminowanie zagrożeń związanych z zakłócaniem bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Warto zaznaczyć, że zgłoszenia dokonywane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji policji. W sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Dzięki współpracy mieszkańców z policją możliwe jest realne poprawienie bezpieczeństwa w regionie. Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aby wspólnie dbać o porządek i bezpieczeństwo w naszej społeczności.


Wg inf z: Policja Wałbrzych