Policjanci od 13 marca na bieżąco sprawdzają miejsca, gdzie przebywają osoby poddane kwarantannie domowej. Do chwili obecnej w powiecie wałbrzyskim sprawdzili ponad 500 adresów. Wszystkie osoby, które w naszym powiecie zostały objęte kwarantanną, stosują się do jej zasad. Niestety zdarzają się też przypadki osób, które swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem znaczenie utrudniają pracę policjantom i narażają na ewentualne niebezpieczeństwo. Takim brakiem odpowiedzialności wykazała się 53-letnia mieszkanka powiatu wałbrzyskiego, która nie udzieliła informacji, gdzie obecnie przebywa osoba z jej rodziny, poddana domowej kwarantannie.

Wałbrzyscy policjanci wczoraj, kilkakrotnie w ciągu dnia telefonicznie oraz domofonem, próbowali skontaktować się mieszkanką powiatu wałbrzyskiego objętą domową kwarantanną – bez skutecznie. Mundurowi w godzinach wieczornych, ponownie pojechali sprawdzić, czy kobieta przebywa we wskazanym miejscu. Pomimo wielokrotnej próby kontaktu, nikt nie odbierał telefonu ani domofonu. Policjanci zachowując środki bezpieczeństwa, weszli do budynku, gdzie pod wskazanym adresem drzwi otworzyła im 53-letnia kobieta. Policjanci przeprowadzili z lokatorką rozmowę w bezpiecznej odległości. Kobieta był zbulwersowana wizytą mundurowych, nie chciała podać informacji, gdzie przebywa  bliska jej osoba objęta domową kwarantanną –  panująca obecnie w kraju sytuacja, nie robiła na kobiecie żadnego wrażenia.


Kolejno funkcjonariusze powiadomili sanepid o zaistniałej sytuacji  i prowadzili czynności zmierzające  do ustalenia aktualnego miejsca przebywania kobiety poddanej kwarantannie domowej. Policjanci ustali, że kobieta od momentu wydania decyzji w sprawie kwarantanny domowej, przebywa pod innym adresem, niż ten który został przesłany na policję. Mundurowi udali się na podany adres. Kobieta była we wskazanym miejscu. Po konsultacji z sanepidem ustalono, iż kobieta zmieniała adres, gdyż nie mogła przebywać pod wcześniej wskazanym adresem. Zaistniałe zdarzenie zakończyło się pozytywnie, nie zostały naruszone zasady kwarantanny domowej. Jednak nieodpowiedzialne zachowanie 53-letniej kobiety, która nie chciała przekazać podstawowych informacji mundurowym, wywołało szereg niepotrzebnych działań policji. Mamy nadzieje, że zachowanie to było incydentalnym przypadkiem i nasi mieszkańcy z dużą odpowiedzialnością podchodzą do obecnie panującej sytuacji w kraju.


Przypomnijmy jednak, że wobec osób które nie przestrzegają warunków domowej kwarantanny policja będzie prowadzić postępowanie w sprawie o wykroczenie z art. 116 KW dotyczące nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją. W takim przypadku osobę może ukarana grzywną w wysokości do 500 zł. Niezależnie od tego, policjanci przekazują informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest władny w prowadzonym przez siebie postępowaniu nałożyć na winnych grzywnę w wysokości do 5000 zł. Ponadto stróże prawa przesyłają też zgromadzone w sprawie materiały do prokuratury, aby oceniła, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 161 kodeksu karnego, mówiącego o narażeniu innej osoby na zarażenie. Za to przestępstwo przewidziana jest kara do roku więzienia. Dodatkowo osoba, która odmawia podania swoich danych, tym samym uniemożliwiając ustalenie tożsamości, podlega karze grzywny zgodnie z art 65 kw.


Pamiętajmy również, że wizyta to tylko jedna z form sprawdzenia, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do jej postanowień. Policjanci zbierają informacje na ten temat na wiele różnych sposobów. Niezależnie od przepisów prawnych, wszyscy objęci kwarantanną powinni pamiętać, jaka odpowiedzialność na nich ciąży - nie dochowując jej zasad, mogą się w sposób pośredni przyczynić nawet do czyjejś śmierci.


W obecnej sytuacji, hasło #Zostańwdomu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich.


Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
p.o. asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek
tel. (74) 842-04-85 

Powiązane wiadomości