Czy zdobycie karty pobytu w Polsce jest trudne?

Obcokrajowcy, którzy chcą zamieszkać w Polsce, podjąć w kraju nad Wisłą zatrudnienie, powinni dołożyć wszelkich starań, by wszystko przebiegało zgodnie z literą prawa. Czy zdobycie karty pobytu w Polsce jest trudne? Jak przebiega cała procedura? Wyjaśniamy!

Jak uzyskać kartę pobytu?

Karta pobytu nie jest dokumentem wydawanym ot tak. Aby móc o nią wnioskować, cudzoziemiec musi najpierw otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Tak więc, aby uzyskać kartę pobytu w Polsce, należy najpierw uzyskać w sposób legalny zezwolenie na pobyt w Polsce. Czy to trudna procedura?

To zależy. Bardzo ważny jest sposób, w jaki obcokrajowiec znalazł się na terytorium Polski. Znaczenie ma także to, czy wcześniej ubiegał się o jakiekolwiek zezwolenie. Zdarzają się sytuacje, w których warto poprosić o pomoc ekspertów od prawa cudzoziemców. Niezależnie od miejsca, z którego się pochodzi i w którym chce się osiedlić. Karta pobytu z wrocławskim prawnikiem (lexadvena.com) będzie łatwiejsza do uzyskania, dzięki wsparciu w zebraniu wymaganych dokumentów i wypełnieniu formularzy. W tak dużym mieście jest wielu prawników, jednak jak już wybierać, to koniecznie osobę, która specjalizuje się w tego typu sprawach. Takie działanie na własną rękę może być trudne, nieefektywne i czasochłonne. Czy konieczne jest wnioskowanie o kartę pobytu przez cudzoziemca? Co ona daje?

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu to dokument tożsamości dla cudzoziemców wydawany na czas ich pobytu w Polsce. Oprócz niej obcokrajowcy muszą posiadać również własny dokument podróży – najczęściej jest to paszport wydany w kraju pochodzenia. Karta pobytu uprawnia nie tylko do przebywania na terenie Polski, ale również zezwala na wielokrotne przekraczanie polskiej granicy bez konieczności posiadania wizy. Co więcej, dzięki karcie pobytu wydanej w Polsce obcokrajowcy mogą wjeżdżać do innych państw należących do strefy Schengen i pobytu na ich terytorium przez okres nieprzekraczający 90 dni, ale w okresie 180 dni.

Czy otrzymanie karty pobytu w Polsce jest trudne?

Karta stałego pobytu w Polsce to dokument wydawany przez urzędy wojewódzkie. Należy udać się do siedziby właściwej dla miejsca zamieszkania. Choć zakłada się, że wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu obcokrajowca, to zdecydowanie doradza się, by zrobić to wcześniej.

Trudno wskazać dokładną listę wymaganych dokumentów przy staraniu się o kartę pobytu, bowiem różni się to w zależności od regulacji, na podstawie których cudzoziemiec ubiega się o uzyskanie karty pobytu.

Dokumenty niezbędne w procesie to 2 kopie wypełnionego formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, do którego dołączyć trzeba 4 fotografie oraz kopię ważnego dokumentu podróży. Bardzo często wymagane są również dokumenty, które potwierdzają spełnienie warunków określonych dla konkretnych przypadków. Zazwyczaj wynikają one bezpośrednio z sytuacji cudzoziemca. Cudzoziemiec starający się o kartę pobytu musi złożyć odcisk linii papilarnych.

Konieczne jest również uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 640 zł. Jeśli decyzja będzie odmowna, środki są zwracane cudzoziemcowi. W sytuacji, gdy obcokrajowiec dostanie zezwolenie na pobyt stały, musi ponieść dodatkową opłatę w wysokości 50 zł, za wydanie karty pobytu stałego.

Czy zdobycie karty pobytu w Polsce jest trudne? Nie. Jednak aby móc o nią wnioskować trzeba uzyskać zgodę na pobyt w Polsce, a takie formalności mogą przysparzać zdecydowanie więcej problemów.