Do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych - działka nr 310, obręb Jugowice, gmina Walim.