Dzisiaj wałbrzyscy policjanci ruchu drogowego prowadzą na terenie naszego miasta i powiatu akcję „Pasy”. Warto więc odświeżyć sobie przepisy. Przypominamy, że dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu, przewożone w pojeździe wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, musi być przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. Dziecko mające co najmniej 135 cm wzrostu można przewozić na tylnym siedzeniu pojazdu, gdy jest przytrzymywane jedynie za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadku, kiedy ze względu na masę i wzrost nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego. Co jeszcze powinieneś widzieć, aby mieć pewność, że twoje dziecko podróżuje bezpiecznie i ty jak i pozostali pasażerowie są bezpieczni?

Pamiętajmy, że każdy fotelik lub inne urządzenie powinno być dobrane do wzrostu i wagi dziecka, a także zamontowane w pojeździe zgodnie z zaleceniami producenta oraz odpowiadać właściwym warunkom technicznym dla tego typu urządzeń. Gdy chcemy przewieźć troje dzieci na tylnym siedzeniu w pojeździe, a nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego, jedno z dzieci, które ukończyło 3 lata może być przewożone gdy jest przytrzymywane za pomocą pasów bezpieczeństwa. Za przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodnie z przepisami grozi mandat w wysokości 300 zł i 6 pkt karnych. Za niewłaściwe przewożenie dwójki dzieci jest już 10 punktów karnych, a więcej niż dwojga dzieci 15 punktów karnych.

Przypominamy także, że w przypadku niestosowania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy przez kierującego, może on zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł oraz 2 punktami karnymi. Gdy nie zrobi tego pasażer kierowca może otrzymać mandat w kwocie 100 zł i 5 punktów karnych. W tej ostatniej sytuacji ukarany mandatem karnym w kwocie 100 zł może zostać także pasażer.

Pamiętajmy, że zwolnione ze stosowania pasów bezpieczeństwa są jedynie niektóre osoby. Między innymi te mające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa, kobiety o widocznej ciąży, kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera, instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania, policjant, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas przewożenia osoby zatrzymanej, zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej, konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych, osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub w wózku inwalidzkim, czy tez dziecko w wieku poniżej 3 lat przewożonego autobusem.

To właściwie zapięte pasy bezpieczeństwa oraz odpowiednie stosowanie fotelików bezpieczeństwa dla dzieci podczas jazdy w przypadku zdarzeń drogowych mogą uratować życie.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
kom. Marcin Świeży