Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wałbrzych

W dniu 6 października, z inicjatywy Starosty Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie z włodarzami gmin naszego Powiatu, z zarządcami nieruchomości oraz z Radnymi Powiatu Wałbrzyskiego.

W spotkaniu, które prowadził Starosta Wałbrzyski wzięli udział także Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, Przewodniczący Rady Miejskiej Szczawna Zdroju Michał Broda, Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński, Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Komisarz Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek oraz zastępca Wójta Gminy Czarny Bór Dorota Skibska.

Przewodnim tematem spotkania był zamiar wprowadzena na Ziemi Wałbrzyskiej pilotażowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest wsparcie dotacyjne dla wspólnot mieszkaniowych w budynkach o zabudowie wielorodzinnej. Program zakłada udzielenie wsparcia finansowego na wymianę ogrzewania i likwidację wysokoemisyjnych źródeł emisji CO2 oraz wykonania termomodernizacji budynków. 

Planowane są w najbliższym czasie kolejne spotkania, na których przedstawiciele Funduszu opowiedzą o szczegółach programu. Kolejne informacje w tej ważnej dla naszego regionu i mieszkańców kwestii będziemy przekazywać na bieżąco.