Niezbędne elementy zwycięskiego planu rozwoju biznesu

Pierwszym krokiem do zbudowania lub rozwinięcia biznesu jest stworzenie konkretnego biznes planu rozwoju. Przedsiębiorcy znajdą wiele możliwości w obecnych czasach, w tym taktyki promocji w celu zwiększenia sprzedaży, ale bez opracowania biznes planu, żaden z nich nie da znaczących rezultatów.

Powodem tego jest to, że żyjemy w świecie napędzanym przez Internet, który zrewolucjonizował sposób, w jaki marka sprzedaje się. Starsze firmy, takie jak Coca-Cola, opierały się na reklamach drukowanych i telewizyjnych, aby dotrzeć do swoich odbiorców i miały kompleksowy plan z dużymi wydatkami i przychodami. Teraz, mała marka może mieć podobny wpływ bez tych samych zasobów, po prostu z dobrą strategią. Przeczytaj Airbnb.

Wniosek jest taki, że sukces lub porażka Twojej firmy w dużej mierze zależy od tego, jak dobry jest Twój proces rozwoju biznesu. Funkcjonuje on jako mapa drogowa dla Twojego biznesu, a także pomaga Ci zdefiniować mierzalne cele. W oparciu o niego możesz dobrze nawiązywać kontakty, pozyskiwać nowe kanały, a także inwestować w sprawdzone leady.

Struktura planu rozwoju biznesu

Plan rozwoju biznesu (BDP) łączy dwa kluczowe elementy, sprzedaż i marketing, oraz pomaga w realizacji strategii. Każda firma będzie miała inny plan, który odpowiada jej celom, ale jeśli zostanie dobrze wykonany, może przyciągnąć klientów, przekształcić leady w konwersje, a także pozyskać nowych klientów.

Celem procesu rozwoju biznesu jest identyfikacja, pielęgnowanie i pozyskiwanie nowych klientów i możliwości. Ponieważ znalezienie lepszych możliwości biznesowych jest podstawową potrzebą firmy, musi istnieć ustalony model tego procesu.

Trzyetapowy model koncentruje się na przyciąganiu potencjalnych klientów, budowaniu zaangażowania i wreszcie przekształcaniu możliwości w klientów. Pierwsza część polega na pozyskiwaniu klientów poprzez polecenia i różne kanały, podczas gdy w drugiej części firma pogłębia swoją więź z klientami. Ostatnia część procesu polega na przekształceniu potencjalnych klientów w klientów dzięki imponującym usługom, wsparciu i nie tylko. Biorąc pod uwagę, że cały model opiera się na klientach, rynkach i relacjach, wiele firm często zamiennie stosuje strategię marketingową i sprzedażową z planem rozwoju biznesu.

Wyznaczanie celów

Jako organizacja, musisz mieć wysoko postawione cele, które pomogą Ci generować przychody. Działają one również jako parametr, który pomaga w podjęciu decyzji, czy dany rok był udany czy nie. Te ograniczone, praktyczne i osiągalne cele powinny obejmować takie czynniki, jak utrzymanie klientów, wprowadzanie nowych produktów lub usług oraz rozszerzanie sieci kontaktów.

Dla długoterminowego tworzenia wartości, ważne jest, aby zapewnić dobre usługi dla istniejących konsumentów w celu ich zatrzymania. Dobra sieć jest niezbędna do ekspansji i ciągłe nowe usługi pomagają firmie pozostać istotne.

Określanie swojego podejścia

Nawigowanie trudny rynek wymaga priorytetyzacji przewodów i studiowania persona klienta dokładnie. Jest to przydatne w projektowaniu nowych produktów gotowych do wprowadzenia na rynek, które będą już miały silny popyt. Oprogramowanie do automatyzacji jest bardzo przydatne w ustalaniu priorytetów dla leadów, które mają największe szanse na zamknięcie.

Wiedza na temat grupy docelowej pomaga w opracowywaniu strategii marketingowych i tworzeniu treści, z którymi kupujący łatwo nawiązują kontakt. Dobrym przykładem jest Lego, które zbudowało silną społeczność opartą na treściach po prostu poprzez zrozumienie preferencji swoich odbiorców. Doskonała strategia marketingu treści Lego stworzyła lojalność klientów, powodując, że konsumenci kupują ich produkty zamiast konkurencji.