Jaka ochrona prawna przysługuje mi, jeśli moja nieruchomość zostanie wywłaszczona

Kiedy rząd musi wziąć ziemię lub inną nieruchomość na cel publiczny, taki jak budowa drogi lub szpitala, może być konieczne wywłaszczenie. W takich sytuacjach rząd musi najpierw dać właścicielowi uczciwą rekompensatę rynkową za jego własność. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące tego, co może być wywłaszczone i jakie standardy uczciwości muszą być spełnione przed dokonaniem tego. W tym artykule poznamy Twoje prawa, jeśli Twoja nieruchomość jest wywłaszczana i jaką masz ochronę prawną, jeśli tak się stanie.

Czym jest wywłaszczenie?

Wywłaszczenie to zabranie, lub proces zabrania, prywatnej własności dla dobra publicznego. Jest to proces prawny, w którym rząd zabiera prywatną własność na użytek publiczny. Kiedy rząd wywłaszcza prywatną własność, musi zrekompensować właścicielowi utratę jej wartości. Wywłaszczenie może mieć miejsce, gdy rząd lub agencja publiczna potrzebuje ziemi lub nieruchomości do celów publicznych, takich jak budowa autostrady lub szpitala. Żeby dowiedzieć się więcej na temat wywłaszczenia drogi, zobacz tu. Rządy mogą wywłaszczyć prywatną nieruchomość, jeśli wypłacą właścicielowi odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości.

Dlaczego moja nieruchomość jest wywłaszczana?

Rząd może wywłaszczyć Twoją nieruchomość w celu wykonania robót publicznych, takich jak budowa autostrad, linii kolejowych, lotnisk, zapór wodnych lub innych projektów infrastrukturalnych. Przykłady robót publicznych obejmują: Rząd może również wywłaszczyć Twoją nieruchomość w celu zniesienia uciążliwości, które są szkodliwe dla społeczeństwa, takich jak zanieczyszczona ziemia lub woda. Ważne jest, aby zauważyć, że rząd może wywłaszczyć prywatną własność tylko dla celów publicznych. Rządy nie mogą zabrać twojej własności tylko dlatego, że jej chcą. Muszą mieć ważny powód.

Co się stanie jeśli moja własność zostanie wywłaszczona?

Chociaż wywłaszczenie twojej nieruchomości jest niefortunne, istnieją pewne prawa i ochrona, które się z tym wiążą.

  • Otrzymasz uczciwą wartość rynkową za swoją własność - Rząd musi zrekompensować ci uczciwą wartość rynkową twojej własności. Wartość ta jest określana przez niezależnego rzeczoznawcę, który bierze pod uwagę ostatnie sprzedaże podobnych nieruchomości w Twojej okolicy.
  • Powiadomienie z wyprzedzeniem - rząd musi powiadomić cię na piśmie, że planuje wywłaszczenie twojej nieruchomości. Zawiadomienie będzie zawierać powody, dla których wybrano Twoją nieruchomość, opis gruntu, który zostanie wywłaszczony oraz datę, do której musisz opuścić grunt.
  • Możesz odwołać się od decyzji - Jeśli nie zgadzasz się z decyzją o wywłaszczeniu, możesz się od niej odwołać. Masz prawo zakwestionować warunki wywłaszczenia, ważność wywłaszczenia lub wysokość zaoferowanego odszkodowania. - Otrzymasz odszkodowanie za szkody spowodowane wywłaszczeniem
  • Masz prawo do otrzymania odszkodowania za wszelkie szkody w Twojej nieruchomości, które powstały w wyniku wywłaszczenia.
  • Otrzymasz odszkodowanie za wszelkie straty poniesione w wyniku wywłaszczenia - Masz prawo do otrzymania odszkodowania za wszelkie straty finansowe, które poniesiesz w wyniku wywłaszczenia. Wliczają się w to wszelkie straty, które mają związek z utratą dochodów, które uzyskałbyś z posiadanej nieruchomości.