Policja w Wałbrzychu zadba o bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych
Jutro na ulicach naszego miasta oraz powiatu wałbrzyskiego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzą akcję „Bezpieczne przejście dla pieszych”. Funkcjonariusze będą przypominać o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, zarówno pieszym, jak i kierowcom. Zadaniem tej inicjatywy jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby wypadków.
  1. Policjanci będą kontrolować przestrzeganie zasad przez pieszych i kierowców.
  2. Piesi muszą zachować szczególną ostrożność na przejściach.
  3. Kierowcy mają obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym.
  4. Wzajemny szacunek na drodze jest kluczowy dla bezpieczeństwa.

Każdy, kto korzysta z dróg publicznych, ma swoje prawa i obowiązki. Pieszy, przechodząc przez jezdnię, musi zachować szczególną ostrożność, korzystać z przejść dla pieszych oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej. Warto pamiętać, że przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym jest dozwolone tylko w określonych sytuacjach, np. gdy odległość od najbliższego przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów.

Piesi muszą być świadomi, że wtargnięcie na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd jest niebezpieczne, nawet na przejściu dla pieszych. Zabrania się również wchodzenia na jezdnię spoza przeszkody ograniczającej widoczność oraz korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez ulicę. Należy także unikać zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby.

Kierowcy także mają swoje obowiązki. Przede wszystkim, zakazuje się omijania pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym, oraz wyprzedzania na przejściach dla pieszych. Każdy kierowca powinien zwolnić przed oznakowanym przejściem i przygotować się na możliwość wejścia pieszego na jezdnię.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od wzajemnego szacunku i zdrowego rozsądku zarówno kierowców, jak i pieszych. Przestrzeganie podstawowych zasad ruchu drogowego może znacząco zmniejszyć ryzyko wypadków. Wszystkie te zasady mają na celu ochronę życia i zdrowia użytkowników dróg.

Poza przepisami, ważne jest również, aby każdy uczestnik ruchu drogowego miał na uwadze dobro innych. Tylko wtedy możemy liczyć na bezpieczne i komfortowe korzystanie z naszych dróg.


Według informacji z: KMP w Wałbrzychu