Modernizacja dróg powiatowych w Gostkowie, Grzędach i okolicach zakończona
W ramach drugiego etapu modernizacji dróg powiatowych, mieszkańcy mogą cieszyć się nowymi, bezpieczniejszymi odcinkami. Modernizacja obejmowała kilka kluczowych tras, które teraz zyskały nową jakość. To inwestycja, która znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo użytkowników.
  1. Modernizacja odcinków dróg powiatowych.
  2. Nowa warstwa bitumiczna i umocnienia poboczy.
  3. Łączny koszt prac wyniósł 1.9 mln zł.
  4. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Jesteśmy po odbiorze końcowym zadania "Modernizacja dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II". W ramach zadania przeprowadzono modernizację kilku odcinków dróg powiatowych, w tym Nr 3393D w Gostkowie, 3367D w Grzędach, 3376D w Jugowicach Górnych, 3377D w Sierpnicy oraz 3374D w Michałkowej.

Łączna długość zmodernizowanych odcinków wynosi około 4 km. W ramach prac drogi zyskały nową warstwę bitumiczną, co znacząco poprawiło komfort jazdy. Dodatkowo wzmocniono pobocza, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

Wartość przeprowadzonych robót wyniosła prawie 1.9 mln zł. Co istotne, aż 95% tej kwoty pochodziło z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Dzięki temu wsparciu możliwe było przeprowadzenie tak szerokiego zakresu modernizacji.

Modernizacja tych dróg jest ważnym elementem w kontekście poprawy infrastruktury powiatowej. Nowe, bezpieczne nawierzchnie przyczynią się do lepszego komfortu podróżowania oraz zmniejszenia liczby wypadków. Miejmy nadzieję, że kolejne etapy modernizacji przyniosą równie pozytywne efekty dla mieszkańców naszego regionu.


Na podst. Powiat Wałbrzyski