Często poruszają się poboczem lub jezdnią w tych miejscach, gdzie nie ma chodników i ścieżek rowerowych – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Dolnośląscy policjanci, mając na uwadze tę grupę osób, cały czas prowadzą działania mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa. W kampanię na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów zaangażował się również prof. dr hab. Jan Miodek, który w prewencyjnym spocie apeluje o rozwagę na drodze.

Głównie na drogach, które prowadzą przez niewielkie miejscowości, tam gdzie nie ma chodników i ścieżek rowerowych, można spotkać niechronionych uczestników ruchu drogowego poruszających się poboczem lub jezdnią. Niestety wielu z nich nie stosuje się do zasad określonych w przepisach ruchu drogowego. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niewłaściwych zachowań pieszych czy też rowerzystów, ale również z postawy kierujących pojazdami, którzy nie zwracają uwagi na bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. Dlatego policjanci nieustannie prowadzą różnego rodzaju działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz kształtowanie wśród nich i użytkowników samochodów świadomych i kulturalnych zachowań.

Najczęściej popełniane wykroczenia drogowe w stosunku do pieszych to nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Rowerzyści często jeżdżą po przejściach dla pieszych, a także po chodniku w miejscach,  gdzie powinni poruszać się po wyznaczonej ścieżce rowerowej.

Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo jest w głównej mierze zależne od nas samych.

Policjanci przypominają pieszym, że przez jezdnię należy przechodzić wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, stosować się do sygnalizacji świetlnej, a jeżeli jej nie ma, to uważnie rozejrzeć się, czy możemy bezpiecznie wejść na drogę. Rozwaga może uratować nam życie, natomiast pośpiech doprowadzić do tragedii.

Rowerzystom przypominamy nie tylko o prawidłowym oświetleniu jednośladu, ale też o poruszaniu się po ścieżkach do tego wyznaczonych. Jeżeli takowych nie ma, to prosimy o rozsądek podczas przemieszczania się po jezdni. „Mieć oczy dookoła głowy” to w tym przypadku trafne stwierdzenie.

Do działań dolnośląskich funkcjonariuszy dołączył sam prof. dr hab. Jan Miodek, który w krótkim spocie mówi o tym, jak ważne jest nasze bezpieczeństwo. Apeluje do wszystkich pieszych o rozwagę i rozsądek na drodze, gdyż (jak podkreśla) w starciu z pojazdem pieszy nie ma żadnych szans.

sierż. szt. Przemysław Ratajczyk
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

 

 

Powiązane wiadomości