Mija kolejny rok działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki analizie zgłoszeń lokalnej społeczności wiemy już, że spełnia ona swoje zadanie, a policjantom pozwala szybko i trafnie diagnozować oraz eliminować zagrożenia, co realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa wałbrzyszan oraz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego.

W 2019 roku Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu odnotowała 2087 zgłoszeń naniesionych przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po zweryfikowaniu ich przez funkcjonariuszy potwierdzone zostało 1195 zagrożeń co stanowi 60,4% ogółu.
Najwięcej naniesionych przez w ubiegłym roku zagrożeń, które mieszkańcy uznali za najbardziej uciążliwe dotyczyło:
- miejsc, w których przekraczana jest prędkość (801),
- spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (422),
- nieprawidłowego parkowania (276),
- dzikich wysypisk śmieci (143)
- miejsc zagrożonych przestępczością narkotykową (80), .


Przypomnieć należy zasadę działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzają każde zgłoszone zagrożenie. Następnie dokonywana jest pełna analiza ilości zgłoszeń w danym miejscu. W przypadku wielokrotnego ich potwierdzenia, patrole otrzymują do zadań stałych wytypowane rejony służbowe. Głównym celem działania policjantów w każdym przypadku jest całkowite wyeliminowanie zagrożeń dotyczących zakłócania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie naszego miasta oraz całego powiatu wałbrzyskiego.
Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jednocześnie przypominamy, że zgłoszenia dokonywane poprzez KMZB nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

 

 

Zespół Komunikacji Społecznej
KMP w Wałbrzychu
nadkom. Magdalena Korościk
tel. 604 427 014


Geek ElasticSearch