Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wałbrzych

Decyzja Starosty Wałbrzyskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, znak ZAB.6853.29.2020 z dnia 02.08.2021r. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym