Blisko 11700 zagrożeń zgłosili od czasu uruchomienia na Dolnym Śląsku Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. W ogólnej skali najczęstsze problemy dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowego parkowania. W ostatnim miesiącu funkcjonariusze obsłużyli najwięcej zgłoszeń dotyczących tego trzeciego zagadnienia, czyli parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Dzięki wieloletniej już analizie zgłoszeń lokalnej społeczności naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wiemy już, że spełnia ona swoje zadanie, a policjantom pozwala szybko i trafnie diagnozować oraz eliminować zagrożenia, co od dłuższego czasu realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa wałbrzyszan oraz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. W ciągu ponad 6,5 roku w naszym regionie internauci zgłosili poprzez aplikację 11694 zagrożenia. W tym roku wałbrzyscy policjanci odnotowali ich już 499 zgłoszeń, a w zeszłym miesiącu 148.

Najwięcej naniesionych przez ponad 6,5 roku zagrożeń, które mieszkańcy uznali za najbardziej uciążliwe dotyczyło:

 • miejsc, w których przekraczana jest prędkość (4018),
 • spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (2258),
 • nieprawidłowego parkowania (1856),
 • dzikich wysypisk śmieci (770),
 • miejsc zagrożonych przestępczością narkotykową (574).

Przez pięć miesięcy tego roku natomiast mieszkańcy Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego nanieśli na mapę zagrożeń najwięcej zgłoszeń w tych podobnych kategoriach, ale w trochę innej kolejności, dotyczących:

 • nieprawidłowego parkowania (198),
 • miejsc, w których przekraczana jest prędkość (75),
 • spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (56),
 • dzikich wysypisk śmieci (51),
 • miejsc zagrożonych przestępczością narkotykową (574).

W maju tego roku najwięcej zgłoszeń dotyczyło:

 • nieprawidłowego parkowania (67),
 • spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (21),
 • miejsc, w których przekraczana jest prędkość (19),
 • dzikich wysypisk śmieci (12),
 • grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (6).

Przypomnieć należy zasadę działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzają każde zgłoszone zagrożenie. Następnie dokonywana jest pełna analiza ilości zgłoszeń w danym miejscu. W przypadku wielokrotnego ich potwierdzenia, patrole otrzymują do zadań stałych wytypowane rejony służbowe. Głównym celem działania policjantów w każdym przypadku jest całkowite wyeliminowanie zagrożeń dotyczących zakłócania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie naszego miasta oraz całego powiatu wałbrzyskiego.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jednocześnie przypominamy, że zgłoszenia dokonywane poprzez KMZB nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
kom. Marcin Świeży