Policjanci, strażacy, czy też ratownicy medyczni często w celu ratowania życia ludzkiego, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, mogą nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych. Inni kierujący jadącemu pojazdowi uprzywilejowanemu powinni umożliwić przejazd. Często jednak tak się nie dzieje, a wtedy łatwo o kolizję, bądź wypadek drogowy.

Przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym mówią, iż uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Niestety bardzo często przez nieuwagę lub nienależytą obserwację tego co dzieje się na drodze, dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, dlatego kolejny raz apelujemy do kierujących oraz pieszych o zachowanie zasad bezpieczeństwa.

My przypominamy, że pojazd uprzywilejowany to pojazd:

  • Wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
  • Jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.
  • Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

Pamiętajmy także, że kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma poza uprawnieniami także obowiązki wynikające z przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym:

  • Pojazd musi wysyłać jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy
  • Po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego
  • W pojeździe muszą być włączone są światła drogowe lub mijania.
  • Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.

Zwrócić należy uwagę także na zakaz wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym. Pamiętajmy i stosujmy się do wszystkich wyżej wymienionych przepisów, a unikniemy w ten sposób zagrożenia, a przy tym zdarzeń drogowych.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
podkom. Marcin Świeży