Przed nami weekend kończący ferie zimowe na Dolnym Śląsku. Wałbrzyscy policjanci po raz kolejny apelują do wszystkich wybierających się na stoki narciarskie o zachowanie zasad bezpiecznej jazdy. Pamiętajmy także, aby dojeżdżając w miejsce wypoczynku zaparkować swoje pojazdy w sposób przepisowy, tak aby nie utrudniać ruchu w rejonach górskich innym użytkownikom dróg.

W okresie zimowym dzieci, młodzież oraz pasjonaci sportów zimowych odwiedzają stoki narciarskie. W naszym powiecie na nartach, bądź sankach można zjeżdżać m.in. w Rzeczce koło Walimia, z „Dzikowca” w Boguszowie-Gorcach oraz w należącej administracyjnie do Mieroszowa „Andrzejówce”.


 

Przypominamy, że celem zapewnienia ładu i porządku publicznego, w rejony odwiedzane przez miłośników białego szaleństwa, skierowane zostały dodatkowe policyjne patrole. Celem podjętych działań będzie ułatwienie ruchu pojazdów i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg. Wzmożone kontrole Policji dotyczyć będą przede wszystkim kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, a swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie w ruchu. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu będą pilnować, aby dzieci przewożone były w fotelikach, a pasażerowie mieli zapięte pasy. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali również na sposób parkowania pojazdów czuwając nad tym, aby nie utrudniały one ruchu.

 

Przypominamy także o 10 zasadach zachowania się na stoku stosowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). Oto one:
- Pamiętajmy, że na stoku nie jesteśmy sami. Zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych narciarzy.
- Dostosujmy prędkość zjazdu do własnych umiejętności. Przy szybkiej jeździe jeden błąd może przyczynić się do wypadku.
- Dobra ocena swoich możliwości oraz wybór odpowiedniej trasy pozwoli nam bezpiecznie spędzić czas na stoku.
- Podczas wyprzedzania zachowajmy bezpieczną odległość od innych zjeżdżających.
- Zanim włączysz się do jazdy na nartach, zwróć uwagę na to, którędy najbezpieczniej będzie pokonać trasę. Jeżeli nie ma miejsca na rozpoczęcie zjazdu, poczekaj. Rozpoczniesz go kilka sekund później, ale będzie zjazd to bezpieczny.
- Nie zatrzymuj się, jeżeli nie musisz, a jeżeli jest to konieczne znajdź takie miejsce, w którym nie doprowadzisz do kolizji z innymi zjeżdżającymi.
- Podchodź na stok lub schodź tylko poboczem.
- Stosuj się do znaków narciarskich. Wskazują one jak bezpiecznie zachować się na stoku.
- Jeżeli widzisz wypadek, nie bądź obojętny. Udziel pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwij specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego
- Pamiętaj, aby w przypadku pomocy innej osobie nie być anonimowym i ujawnić swoje dane osobowe, które podczas wypadku mogą pomoc w ustaleniu okoliczności zdarzenia. W wielu przypadkach chodzi przecież o zdrowie lub życie ludzkie. 

Pamiętajmy o stosowaniu się do głównych przepisów z Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
 

Art. 29. (Kask ochronny)
Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.
 

Art. 30. (Alkohol i narkotyki)
1. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 

Art. 45. (Środki karne)
1. Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny.
2. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny.

 

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
sierż. szt. Marcin Świeży
tel. (74) 842-04-85