Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wałbrzych

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu dzisiaj na terenie naszego miasta oraz powiatu wałbrzyskiego prowadzą akcję „Prędkość”. Wzmożone działania mają charakter prewencyjno-kontrolny, a funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na kierujących, którzy rażąco przekraczają prędkość, szczególnie na obszarze zabudowanym w rejonie przejść dla pieszych. Funkcjonariusze eliminują także inne, agresywne zachowania kierujących na drodze.

Przypominamy, że za przekroczenie dopuszczalnej prędkości taryfikator przewiduje grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie do 500 złotych. Kierującemu naliczane są także punkty karne w zależności od skali przewinienia.
 

Taryfikator:
do 10 km/h – do 50 zł – 0 punktów
od 11 do 20 km/h – od 50 do 100 zł – 2 punkty
od 21 do 30 km/h – od 100 do 200 zł – 4 punkty
od 31 do 40 km/h – od 200 do 300 zł – 6 punktów
od 41 do 50 km/h – od 300 do 400 zł – 8 punktów
powyżej 50 hm/h – od 400 do 500 zł – 10 punktów (odebranie prawa jazdy)


 

Tym którzy przekroczą prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, policjant podczas kontroli odbierze prawo jazdy za pokwitowaniem, a właściwy miejscowo starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy,  jeżeli dokument ten nie został zatrzymany podczas kontroli.
 

Podczas prowadzonych działań mundurowi zwracają także szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących w postaci:
- przejeżdżania podwójnej i pojedynczej linii ciągłej,
- wyprzedzania w miejscach niedozwolonych,
- nieprawidłowej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu,
- niestosowania się kierujących do znaków i sygnałów drogowych
- nieustąpienia pierwszeństwa pieszym na przejściach dla pieszych.

Na zdjęciu policjanci ruchu drogowego podczas pracy z wykorzystaniem ręcznego miernika prędkości - z innego ujęcia.
 

Funkcjonariusze sprawdzają również stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów, wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami oraz to czy uczestnicy ruchu drogowego stosują pasy bezpieczeństwa podczas jazdy.
 

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
sierż. szt. Marcin Świeży
tel. (74) 842-04-85

Powiązane wiadomości