Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wałbrzych

W czasie epidemii policjanci zobligowani byli do wprowadzenia zmian dotyczących doboru do służby w Policji. Już teraz złóż podanie poprzez tradycyjną pocztę i wstąp w szeregi naszej formacji.

Informujemy, że Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu do odwołania wprowadza możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową na adres ul. Mazowiecka 2, 58-300 Wałbrzych. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzone w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
Przypomnijmy, że służba w Policji to zawód dla ludzi z pasją, wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Zostając policjantem masz gwarancje stabilnych warunków zatrudnienia. Osoba, która ukończy kurs podstawowy otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3880,31 zł netto, a jeśli nie ma ukończonych 26 lat życia pensja będzie wynosić 4223,31 zł netto.


Kto może zostać policjantem:
    • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
    • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
    • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
    • korzystający z pełni praw publicznych;
    • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej
      dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
    • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji
       niejawnych.
 

Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
p.o. asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek
tel. (74) 842-04-85

Powiązane wiadomości