Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz nadmierna prędkość są częstymi przyczynami zdarzeń drogowych. Dlatego właśnie wałbrzyscy policjanci "drogówki" przypominają, że praktycznie codziennie prowadzą działania zwalczające piratów drogowych z ulic Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Ci kierujący, którzy rażąco łamią przepisy przekraczając dozwoloną przepisami prędkość, muszą się liczyć z mandatem karnym nawet 2,5 tysiąca złotych.

W środę na terenie naszego miasta oraz powiatu wałbrzyskiego odbyła się kolejna akcja prewencyjno-kontrolna pn. „Prędkość”. W trakcie działań 12 funkcjonariuszy dokonało 56 kontroli drogowych i ujawniło 34 wykroczenia, które dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierujących. Funkcjonariusze objęli swoim działaniem Wałbrzych oraz powiat wałbrzyski, realizując zadania statycznie na punktach kontrolnych, uwzględniając przy tym w szczególności rejony przejść dla pieszych i skrzyżowań.

W tym dniu nikt nie utracił uprawnień za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Funkcjonariusze ujawnili tylko dwa wykroczenia związane z przekroczeniem jej w granicach od 31 do 40 km/h, a ci dwaj kierujący otrzymali mandaty karne w kwocie 800 złotych. W trakcie służby policjanci odnotowali tylko dwa zdarzenia drogowe.

Przypominamy, że każdy kto wsiada za kierownicę swojego pojazdu odpowiada nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także za życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, aby jeździć zgodnie z przepisami i stosować się do ograniczeń wynikających z przepisów ruchu drogowego. Brawura i ryzykowne zachowania mogą doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku drogowego.

Informujemy również, że za przekroczenie dopuszczalnej prędkości taryfikator przewiduje teraz grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie nawet 2,5 tysiąca złotych. Kierującemu naliczane są także punkty karne w zależności od skali przewinienia. We wrześniu tego roku zmieni się jednak ich ilość za poszczególne wykroczenia.

Taryfikator:

  • do 10 km/h – 50 zł – 0 punktów
  • od 11 do 15 km/h – 100 zł – 2 punkty
  • od 16 do 20 km/h – 200 zł – 2 punkty
  • od 21 do 25 km/h – 300 zł – 4 punkty
  • od 26 do 30 km/h – 400 zł – 4 punkty
  • od 31 do 40 km/h – 800 zł – 6 punktów
  • od 41 do 50 km/h – 1000 zł – 8 punktów
  • od 51 do 60 hm/h – 1500 zł – 10 punków
  • od 61 do 70 hm/h – 2000 zł – 10 punków
  • od 71 do 80 hm/h – 2500 zł – 10 punków

Przypominamy też, że tym, którzy przekroczą prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, policjant podczas kontroli odbierze prawo jazdy za pokwitowaniem, a właściwy miejscowo starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
podkom. Marcin Świeży