03 sierpnia 2022

Rozwijamy infrastrukturę sportową przy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle. Za kwotę 392 920 zł budujemy dwa boiska : trawiaste o wymiarach 36m x 23 m i wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni o wymiarach 28m x 15m. Prace planujemy zakończyć do 22 sierpnia tak aby nowy rok szkolny dzieci z prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski domów dziecka mogły rozpocząć z nowym zapleczem sportowym. Dodatkowo prowadzone są prace remontowe w samym budynku „Cathariny” gdzie odświeżamy balkony. Środki na remonty pochodzą z budżetu powiatu koszt prac malarskich wyniósł 91 999,99 zł.